Sundbytunet Legekontor har tegnet overflowavtale!

By 13. juni 2019Ukategorisert

Sundbytunet har tegnet en backup avtale med vår helseavdeling.

Vi skal være en overflow/backuptjeneste når de har sykdom og ellers ved fravær og/eller ved for store pasienthenvendelser.

Vi takker for tilliten.

Ta kontakt!

Ring oss på
55 94 45 45

Eller kontakt oss på salg@telemedic.no